search-interface-symbol
search-interface-symbol

CNC Izrada šare na frontovima

CNC Izrada šare na frontovima

U poslednje vreme sve češće se traži šara na frontovima ovog tipa, ali sa pravim uglom u ćoškovima, bez zaobljenja od radijusa glodala.
Evo opisa postupka za dobijanje takve šare, uvučene 65mm od spoljne ivice, sa širinom šare 45mm.
Korišćeni alati su „V“ glodalo, 90 stepeni, prečnika 25mm i ravno glodalo prečnika 16mm.
Primer fronta dimenzije 717x447mm.

1. Uraditi ofset spoljašnje ivice za 65mm unutra (vektor 1), pa zatim tog vektora za 45mm unutra (vektor 2).

2. Uraditi ofset vektora 1, za 2mm unutra (vektor 3), a vektora 2, za 2mm spolja (vektor 4).

3. Napraviti putanju za „V“ glodalo (Profile Toolpath), sa dubinom 2mm, po unutrašnjoj strani vektora

4. Napraviti putanju za „V“ glodalo (Profile Toolpath), sa dubinom 2mm, po spoljašnjoj strani vektora 4.

5. Uraditi ofset vektora 1 za 5mm unutra (vektor 5).

6. Napraviti putanju za „V“ glodalo (Profile Toolpath), sa dubinom 8mm, po

unutrašnjoj strani vektora 5.

7. Napraviti ofset vektora 2, za 5mm unutra (Vektor 6).

8. Napraviti putanju za „V“ glodalo (Profile Toolpath), sa dubinom 8mm, po

spoljašnjoj strani vektora 6.

9. Napraviti putanju (Pocket Toolpath) za „ravno“ glodalo 16mm, između vektora 3 i

vektora 4, na 2mm dubine.

10. Uraditi ofset vektora 1 na 13mm unutra (vektor 7), a vektora 2, na 13mm spolja (vektor 8).

 

11. Napraviti putanju (Pocket Toolpath) za „ravno“ glodalo 16mm, između vektora 7 i vektora 8,

na dubinu 8mm.

NAPOMENA:

  • Na kartici „Corners“, označiti „Sharp external corners“ i „Sharp internal corners“.
  • Delovi u uglovima koji se ne skinu zbog radijusa glodala, lako se mogu ukloniti špaklom, dletom ili sličnim alatom.
  • Za ravno glodalo se može koristiti i manji prečnik (10mm, 8mm itd.). Ovo će produžiti vreme izrade.

Podeli