search-interface-symbol
search-interface-symbol

Premijum žardinjere za premijum biljke

Premijum žardinjere za premijum biljke

Premijum prostor,bez obzira da li je u pitanju životni prostor, poslovni prostor ili nešto drugo, zahteva premijum biljke. Premijum biljke zahtevaju premijum žardinjere.
Premijum žardinjere podrazumevaju vrhunski kvalitet izrade i stvaranje najboljih mogućih uslova za boravak biljke u žardinjeri.

Ovo znači da žardinjera mora da bude veličine dovoljne da omogući nesmetani razvoj korenovog sistema biljke uz mogućnost nesmetanog odvoda viška vode. Pored vitalnih
potreba koje se odnose na samu biljku, kvalitet žardinjere ogleda se i u dodatnim mogućnostima, koje nisu od presudnog značaja za samu biljku, ali
vlasniku žardinjere mogu olakšati održavanje i doprineti većem zadovoljstvu.

  1. Postavljanje reflektora u žardinjeru – u noćnom ambijentu dodatno ulepšava biljku i oplemenjuje prostor u kojem se žardinjera nalazi;
  2. Zalivanje kap po kap – Ostavljanje priključka u žardinjeri i mogućnost da se ona poveže sa sistemom za navodnjavanje, vlasniku žardinjere, pogotovo ukoliko se radi o većem broju žardinjera, značajno može olakšati posao i smanjiti brigu oko zalivanja biljke.
  3. Točkići – Premijum biljke su obično većih gabarita i zahtevaju veliku žardinjeru. Ove žardinjere, zajedno sa biljkom i zemljom, često mogu težiti i nekoliko stotina kilograma. Međutim, ukoliko postoji želja i potreba da se žardinjera s vremena na vreme pomera, onda kvalitetni točkići ugrađeni u postolje žardinjere značajno olakšavaju posao.
  4. Peronalizacija/brendiranje žardinjere – Ukoliko je u pitanju opremanje poslovnog prostora, ili iz nekog drugog razloga postoji potreba za brendiranjem, žardinjera može biti dodatno ukrašena logotipom ili nazivom firme.
  5. Održavanje žardinjere. Premijum žardinjere su najčešće izrađene u kombinaciji drvo metal. Metaj daje čvrstoću i stabilnost, a kvalitetna drvena obloga toplinu i lepotu žardinjeri. Drvo, kao jedan od najlepših prirodnih materijala, i pored najkvalitetnijih sredstava za zaštitu ima svoj živorni vek i s vremena na vreme ga je potrebno osvežiti ili zameniti. Premijum žardinjere bi morale da budu konstruktivno izvedene tako da omogućavaju brzu i jednostavnu zamenu izmenu drvene ispune, kako bi žardinjera odavala utisak pune lepote.

Pored toga, jednostavna izmena drvene ispune vlasniku žardinjere daje mogućnost da shodno željama i potrebama, može žardinjeru obložiti drugom vrstom drveta ili jednostavno promeniti boju drvene ispune korišćenjem širokog spektra boja i premaza za drvo.

Podeli