Ulepšavanje vašeg prostora premijum biljkama. Ovo je konkretno prelepa srebrna jela kuglaste forme, Picea Pungens Glauca Globosa. Ova jela je pažljivo odgajana u rasadniku Gardenija preko 10 godina, da bi našla svoje trajno mesto na prelepoj vikendici na Fruškoj Gori. Čestitamo zadovoljnim vlasnicima.